τιμοκατάλογος E-mail
There are no translations available.

price

Νέες τιμές με έκτπωση:

POLE DANCING

Προσφορά: μέχρι τέλος του μηνός δωρεάν εγγραφή.

50 ευρώ ο μήνας (1 μάθημα την εβδομάδα)

Προσφορα: 70 ευρώ ο μήνας (2 μαθήματα την εβδομάδα)

Δοκιμή: 15 ευρώ

Πληρωμή με το μάθημα: 15 ευρώ 

προσφορές:

1- Δωρεάν εγγραφή μέχρι τέλος του τρέχοντος του μηνός

2- Πέντε δωρεάν ώρες χρήσης του χώρου μας για εξάσκηση, κάθε εβδομάδα για κάθε μηνιαία συνδρομη.

3- Για δύο μαθήματα flex me up την εβδομάδα +20 ευρώ το μήνα

4- Δύο μαθήματα την εβδομάδα 70 ευρώ ο μήνας αντί για 90

FLEXIBILITY

5 ευρώ τη φορά

TRX

5 ευρώ την ώρα